Przejdź do treści

Wiceminister Kurtyka: Polska chce aktywnie uczestniczyć w budowie europejskiego rynku baterii do samochodów elektrycznych

Wiceminister energii Michał Kurtyka.

Podczas spotkania EU Battery Alliance 12 lutego 2018 r. przedstawiciele państw członkowskich UE rozmawiali na temat możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie rozwoju europejskiego rynku produkcji baterii do samochodów elektrycznych. – Polskie firmy, instytuty naukowe i uczelnie wyższe mają potencjał do tego, żeby nasz kraj odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu tego nowego i perspektywicznego sektora – przekonywał w trakcie rozmów w Brukseli wiceminister energii Michał Kurtyka.    

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że Polska jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Zauważył, że nasz kraj konsekwentnie realizuje swój program rozwoju transportu nisko i zeroemisyjnego oraz chce być jednym z liderów europejskiego rynku elektromobilności. Przypomniał, że Prezydent RP Andrzej Duda 5 lutego 2018 r. podpisał, opracowaną przez Ministerstwo Energii, ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która stwarza warunki do rozwoju tego sektora w naszym kraju.

Według wiceministra energii upowszechnienie elektromobilności w Polsce i UE wymaga zarówno dalszych działań o charakterze legislacyjnym, jak i konsekwentnego zacieśniania międzynarodowej współpracy gospodarczej pomiędzy państwami członkowskim. - Rozwój technologii magazynowania energii w tym kontekście to jedno z kluczowych zadań przed jakim stają dziś rządy i przedsiębiorcy w Unii – przekonywał Kurtyka.

Podsekretarz stanu w ME zaznaczył także, że Polska ma potencjał do tego, żeby zająć istotne miejsce w łańcuchu dostaw dla europejskiego sektora produkcji baterii. - Polskie uczelnie wyższe prowadzą liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej. Pozwalają one na opracowanie nowych technologii akumulatorów oraz produkcji ogniw – mówił. Zauważył również, że nasz kraj dysponuje zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora. –  W Polsce działają już firmy, które wytwarzają akumulatory jako produkt końcowy. Z rozwiązań tych korzystają nie tylko rodzimi producenci, ale i zagraniczne marki –  wyjaśnił.

Wiceszef resortu energii dodał, że Ministerstwo Energii utworzyło grupę roboczą, której zadaniem jest zintensyfikowanie prac nad bardziej efektywnymi metodami magazynowania energii w pojazdach i stworzenie polskiej technologii w tym zakresie.  – Jestem przekonany, że nasz kraj może być aktywnym uczestnikiem powstającego w Europie porozumienia na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze energetyki i elektromobilności. Dlatego też kluczowym zadaniem rządu jest zagwarantowanie polskim przedsiębiorcom i naukowcom możliwości wykorzystania ich  potencjału w konkurencji na europejskim rynku – zaakcentował.

***

W październiku 2017 r. Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli pierwsze spotkanie z przedstawicielami branż: motoryzacyjnej, chemicznej oraz inżynieryjnej – EU Battery Alliance. Celem rozmów było zainicjowanie rozwoju produkcji ogniw i baterii w Europie. Działanie to zakłada powołanie konsorcjum zajmującego się budową tego typu urządzeń. Pomocne w realizacji założeń mają być takie dokumenty, jak plan strategiczny oraz mapa drogowa, których opracowanie i wejście w życie przewidziano na rok 2018. Komisja Europejska planuje przeznaczyć na rozwój europejskiej technologii baterii w sumie 2,2 mld euro. KE postrzega bowiem produkcję baterii na poziomie Unii Europejskiej jako strategiczny cel i jest przekonana, że kluczowe decyzje biznesowe w tej kwestii muszą zostać podjęta szybko.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl