Przejdź do treści

Ruszył konkurs dla przedsiębiorstw zainteresowanych promowaniem efektywności energetycznej

Ruszył konkurs dla przedsiębiorstw zainteresowanych promowaniem efektywności energetycznej.

Wsparcie w ramach konkursu, który rozpoczął się 31 stycznia 2018 r., pochodzi z funduszy UE i skierowane jest do dużych przedsiębiorstw. Mogą one uzyskać dofinansowanie do projektów zakładających zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wsparcie może sięgać wysokości nawet 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

O pomoc mogą ubiegać się firmy realizujące inwestycje, takie jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetycznej budynków; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiany źródła na instalację OZE), czy zastosowanie technologii odzysku energii.

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pożyczkę do 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Oprocentowanie pożyczki oferowanej w ramach konkursu wynosi 0,00%, co może być niezwykle korzystnym dla wnioskodawców elementem finansowania inwestycji. Ponadto, założono 12 miesięczną karencję w spłacie pożyczki, od dnia zakończenia projektu oraz 15 letni okres jej spłaty. Istnieje także możliwość umorzenia pożyczki do 15% w zależności od poziomu oszczędności energii finalnej w wyniku zrealizowanej inwestycji.

Pieniądze są dostępne w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla którego Ministerstwo Energii stanowi instytucję pośredniczącą. Nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkurs potrwa do 30 marca 2018 r.

Zasady ubiegania się o wsparcie

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl