Przejdź do treści

Minister Tchórzewski: Polityka Surowcowa Państwa to próba świadomego oddziaływania na naszą gospodarkę oraz racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin

Zdjęcie do informacji

- Projekt Polityki Surowcowej Państwa to dokument o charakterze strategicznym dla naszego kraju. Efektem jego realizacji będzie wzrost bezpieczeństwa surowcowego oraz rozwój gospodarczy, zapewniający konkurencyjność naszej gospodarki - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi”. Wydarzenie odbyło się 31 stycznia 2018 r. w Katowicach w ramach regionalnych konsultacji projektu „Polityki Surowcowej Państwa”.

Celem spotkania była rozmowa o zapisach projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz o możliwych rozwiązaniach wdrożeniowych. Dyskutowano również o pozyskiwaniu surowców ze źródeł pierwotnych i kierunkach zmian polityki koncesyjnej oraz surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych dla polskiej gospodarki, a także o bazie wiedzy o złożach kopalin i ochronie tych złóż w kontekście planowania przestrzennego.

Minister energii w trakcie panelu dyskusyjnego pt. „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych” mówił jak ważne, w kontekście perspektywicznego myślenia o podejściu do gospodarowania surowcami są przygotowane przez ME programy dla sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Określają one w kompleksowy sposób zarówno kierunki rozwoju, jak i politykę rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. Rada Ministrów 23 stycznia 2018 r. przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego.

- Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Dostrzegamy i wspieramy także rozwój badań naukowych i innowacji, takich jak czyste technologie węglowe, czy odmetanowienie kopalń z uzyskiwaniem gazu – powiedział szef resortu energii.

Minister Tchórzewski dodał, że stabilna sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego to fundament niezależności energetycznej Polski, a także element wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej. - Warto dodać, zwłaszcza tutaj, na Śląsku, że nasze wieloletnie doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych, konsekwentnie rozwijane nowoczesne górnictwo, a także ciągły rozwój technologiczny budzą zainteresowanie za granicą - podkreślił. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl