Przejdź do treści

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski uhonorowany statuetką Górniczego Sukcesu Roku

Zdjęcie do informacji

Wiceminister energii, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Grzegorz Tobiszowski 15 stycznia 2018 r. został uhonorowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową statuetką Górniczego Sukcesu Roku w kategorii „Osobowość roku”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: „Innowacyjność”, „Ekologia” i „Osobowość Roku”. W kategorii Innowacyjność nagrodę przyznano Instytutowi Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk za Cyfrowy Rejestrator Emisji Metanu. Nagroda w kategorii „Ekologia” trafiła do Głównego Instytutu Górnictwa. Został on nagrodzony za wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych. Nagrody zostały wręczone po raz dziewiąty.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl