Przejdź do treści

Zakończenie projektu pn. Wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego

Ikonka ze strzałkami po okręgu

Zakończył się projekt współfinansowany ze środków Norway Grants i Ministerstwa Środowiska, a realizowany przez Fundację Poszanowania Energii, partnera Platformy Zrównoważona Energia, pn. Wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego.

Celem projektu było wsparcie kompetencyjne oraz przekazanie know-how partnerowi polskiemu (FPE) w zakresie tworzenia Miejskich Klastrów Energetycznych. Pośrednim beneficjentem projektu jest Tarnów. Rezultatem projektu w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń jest wypracowanie dla Tarnowa koncepcji klastra, którego celem jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z odpadów, które nie nadają się do recyklingu (frakcja pre-RDF). Doświadczenie partnera norweskiego (Norsk Energi) w tworzeniu lokalnych klastrów energetycznych zostały zaadoptowane do polskich warunków i będą mogły być wykorzystywane w przyszłości.

Bliższe informacje o projekcie znajdują się tutaj.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl