Przejdź do treści

Kolejne projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 oraz 1.4.1 POIiŚ 2014-2020

Flaga Unii Europejskiej

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie rekomendowane są do dofinansowania dwa projekty, które zostały złożone w ramach poddziałania 1.1.2 oraz 1.4.1 POIiŚ 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów wynosi 19 430 217,23 zł.

 

PROJEKT REKOMENDOWANY DO WSPARCIA ZŁOŻONY W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.2 – WSPIERANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY SIECI UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYŁĄCZANIE JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-20120

Nazwa Wnioskodawcy: Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A.

Tytuł projektu: Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6k V oznaczonych jako El (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW

Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN: 7 628 214,39 zł

 

PROJEKT REKOMENDOWANY DO WSPARCIA ZŁOŻONY W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.4.1 – WSPARCIE BUDOWY INTELIGENTNYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH O CHARAKTERZE PILOTAŻOWYM I DEMONSTRACYJNYM PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-20120

Nazwa Wnioskodawcy: Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A.

Tytuł projektu: Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin

Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN: 11 802 002,84 zł

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl