Przejdź do treści

Kolejny projekt rekomendowany do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020

Flaga Unii Europejskiej

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie rekomendowany do dofinansowania jest kolejny projekt złożony w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 7 334 996,42 zł.

 

PROJEKT REKOMENDOWANY DO WSPARCIA ZŁOŻONY W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.2 – WSPIERANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY SIECI UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYŁĄCZANIE JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-2020

Nazwa Wnioskodawcy: PGE Dystrybucja S.A.

Tytuł projektu: Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa-Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Wnioskowana kwota dofinansowania: 7 334 996,42 PLN

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl