Przejdź do treści

Umowy o dofinansowanie projektów energetycznych podpisane

Minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 27 października 2017 r. podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE oraz 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Beneficjentami podpisanych umów są ENEA Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja S.A.

ENEA Operator S.A. otrzyma dofinansowanie w kwocie prawie 71 mln zł na

a)     budowę stacji 110/15 kV:

 • Suchy Las
 • Kostrzyn II
 • Szczepankowo,

w ramach trzech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2.

b)     budowę sieci inteligentnej na terenie:

 • środkowej Wielkopolski (OD Poznań cen.)
 • północno-zachodniej Polski (OD Szczecin)
 • północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.),

w ramach trzech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1.

Z kolei Tauron Dystrybucja S.A. otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 34 mln zł na:

 • modernizację rozdzielni SN w stacjach WN/SN na terenie województwa śląskiego
 • budowę i wymianę rozdzielni SN  w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej
 • budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego
 • modernizację` rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego,

w ramach czterech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1.

***

Ze wsparcia w zakresie poddziałań:

 • 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE  mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnego źródła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.
 • 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy, i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i/lub zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl