Przejdź do treści

Koniec prac nad ustawą ograniczającą import węgla

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski

Ministerstwo Energii zakończyło prace nad projektem przepisów, które ograniczą napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski. - Projekt nowelizacji  ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz rozporządzeniami trafi do uzgodnień międzyresortowych jeszcze w tym roku – poinformował 15 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

- Zapisy ustawy w jej obecnym brzmieniu, a w szczególności artykuł 3a, który mówi o klauzuli wzajemności, uniemożliwiają zablokowanie wprost importu węgla rosyjskiego. Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie, które ten import ograniczy – podkreśla minister Tobiszowski.

Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo Energii zmian jest wyrównanie szans polskiego górnictwa wobec dotowanego węgla importowanego spoza Unii Europejskiej. Dlatego znowelizowana zostanie ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zmiany dotyczą również trzech rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, czyli zobligować Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu.

Z danych, którymi dysponuje Ministerstwo Energii wynika, że do września 2016 r. do Polski sprowadzono łącznie 5,9 mln ton węgla. Najwięcej, bo 3,4 mln ton wyniósł import węgla energetycznego z Federacji Rosyjskiej. Ponad 1,1 mln ton węgla koksowego sprowadzono z Australii oraz 0,1 mln ton z USA.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu wiceminister Grzegorz Tobiszowski przedstawił bieżącą sytuację w sektorach energetycznym i górniczym oraz podjęte przez Ministerstwo Energii oraz funkcjonujące w tych branżach spółki, działania restrukturyzacyjne. Najważniejsze z nich związane były z ratowaniem stojących na skraju upadłości Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na bazie kopalń Kompanii Węglowej powołana została Polska Grupa Górnicza. Kolejne miesiące pokazały, że stworzony dla niej biznesplan przynosi efekty. W listopadzie 2016 r. cena sprzedaży węgla przekroczyła koszt jego wydobycia.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej, oprócz znacznego ograniczenia kosztów i zwiększenia efektywności, udało się doprowadzić do zmiany warunków spłaty zadłużenia. 29 sierpnia 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy zarządem JSW a Obligatariuszami w sprawie spłaty obligacji na kwotę ok. 1,3 mld zł. Uzgodniono obniżenie pierwotnej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, czyli do 2025 r. W ciągu roku cena akcji JSW wzrosła z ok. 12 do 72,9 zł (kurs z 15 grudnia).

Obecnie trwają prace nad połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą.  Szczegóły tej operacji będą przedstawione do końca stycznia 2017 r.

Za największy sukces Ministerstwa Energii wiceminister Grzegorz Tobiszowski uznał notyfikację przez Komisję Europejską programu łagodzącego społeczne i środowiskowe skutki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 – 2018. Program dotyczy blisko 8 mld zł, które pomogą w uzdrowieniu sytuacji w górnictwie i zapewnią górnikom dobrowolnie odchodzącym z branży osłony socjalne.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl