Przejdź do treści

Sektor społeczny

Do obszaru sektor społeczny są przyporządkowywane inicjatywy w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej podejmowane zarówno przez biznes jak i instytucje państwowe czy organizacje pozarządowe (NGO) ukierunkowane swoim działaniem przede wszystkim naosoby fizyczne np. mieszkalnictwo, prosument itp.

Podejmowane działania i programy finansujące zawarte w zakładkach są aktualizowane na bieżąco.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl