Przejdź do treści

Podmioty współpracujące

logo Ambiens Sp. z o.o.

Ambiens jest jedną z czołowych polskich firm działających w obszarze doradztwa środowiskowego dedykowanego m.in. energetyce odnawialnej. Spółka działa na styku trzech płaszczyzn - uczestniczy aktywnie w dialogu pomiędzy inwestorami, administracją a lokalnymi społecznościami i środowiskami ekologicznymi. Misja Ambiens to znajdowanie spólnego mianownika pomiędzy interesami tych grup.

logo BIOENERGIA INVEST S.A.

Bioenergia Invest jest jednym z pierwszych i największych producentów biomasy rolnej w Polsce. Obecnie spółka posiada 21 linii do brykietowania oraz peletowania słomy i siana, zlokalizowanych na rolniczych obszarach Polski. Każda z tych linii stanowi mobilne miniprzedsiębiorstwo dostarczające biomasę do celów przemysłowych stosowaną w profesjonalnej energetyce. Bioenergia Invest w ramach rozwoju technologicznego linii produkcyjnych prowadzi prace nad wdrożeniem skutecznej, wydajnej i oszczędnej technologii produkcji peletu na skalę przemysłową, a prowadzone testy nowego granulatora wykazały skuteczność tej technologii. Spółka prowadzi działania na rzecz pozyskania alternatywnych wobec elektrowni odbiorców biomasy oraz analizuje możliwości poszerzenia działalności o pozyskiwanie energii ze źródeł OZE.

logo BIOTEN Sp. z o.o.

Bioten Sp. z o.o. z Poznania, w partnerstwie ze spółką Biotim, opracowała innowacyjną technologię wytwarzania biopaliwa drugiej generacji z odpadów glicerynowych, które powstają podczas produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, czyli popularnego biodiesla. Drugi produkt technologii można zagospodarować jako biokomponent nawozowy mineralno-organiczny. Potwierdza to uniwersalny i bezodpadowy charakter technologii, która charakteryzuje się niskim kosztem wdrożenia i nie konkuruje z produktami spożywczymi w myśl tzw. dyrektywy ILUC. Efektem autorskiej technologii jest pierwsza w Europie, zintegrowana instalacja POSTERUS 2020 do produkcji biopaliwa drugiej generacji.

logoDeloitte

Deloitte to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług audytorskich, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (DTTL). Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

logoEuroprojekty Consulting Sp. z o.o.

Europrojekty Consulting sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze i pozyskiwaniu dotacji unijnych, opracowuje wstępne prekwalifikacje projektów, biznes plany, studia wykonalności, dokumentacje kredytowe, analizy finansowo-ekonomiczne i marketingowe oraz organizuje szkolenia na temat Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Misją firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej.

logo IKEA

Wizją IKEA jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. Od wielu lat koncentrujemy się na oszczędzaniu zasobów i tworzeniu lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi.

logo NEWTON MEDIA

Newton Media od dwudziestu lat jest liderem na rynku analizowania i monitorowania mediów w Europie Środkowej. Oferuje klientom dostęp do danych medialnych, pomagając im w wykorzystaniu informacji przy podejmowaniu decyzji biznesowych, służących zwiększeniu ich konkurencyjności. Nasz międzynarodowy charakter podkreśla członkostwo w profesjonalnych stowarzyszeniach AMEC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomiaru i Oceny Komunikacji) oraz FIBEP (Stowarzyszenie Firm Monitorujących Media). Wspieramy klientów wszystkich sektorów, instytucje publiczne, a także pomagamy organizacjom non-profit w wypełnianiu ich misji.

logo Planergia Sp. z o.o.

Planergia Sp. z o.o. to spółka zajmująca się prowadzeniem kompleksowej platformy informacyjnej sektora technologii energooszczędnych. Platforma oferuje szeroki zakres działań, integrujący ekspercką wiedzę środowisk branżowych (firmy produkujące rozwiązania energooszczędne, klastry, organizacje branżowe) i naukowych (współpracujące jednostki naukowe) z możliwością jej prezentacji w formie przystępnej dla inwestora indywidualnego (dzięki doświadczonemu zespołowi redaktorskiemu).

logo Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Głównym obszarem działalności spółki Procesy Inwestycyjne jest szeroko rozumiany konsulting, komunikacja strategiczna, realizacja projektów oraz programów informacyjno – edukacyjnych m.in. w sektorach energetycznym, przemysłowym, budowlanym czy samorządowym. Dostarcza strategiczną wiedzę Partnerom, aby osiągali sukcesy w zrównoważonym rozwoju.

logo Radscan

Radscan specjalizuje się w odzysku energii ze spalin, gazów procesowych i cieczy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zintegrowanym działaniom i połączeniu różnych technologii, oczyszczenie i odzysk energii, przeprowadzane są w ramach jednego systemu, co powoduje, że inwestycja staje się opłacalna i spłaca się z oszczędności uzyskanych z odzyskanej energii.

logo Saint-Gobain

Saint-Gobain, lider na rynkach związanych z habitatem i budownictwem, wspiera działania o charakterze społecznym. Chcemy umożliwiać dostęp do mieszkań wygodnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, także osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Właśnie w tym celu w 2009 roku założona została Fundacja Saint-Gobain Initiatives.

logo STREFA

Strefa to spółka, która zajmuje się rozwiązaniami ograniczającymi zużycie energii, przyjaznymi środowisku. Między innymi wprowadza na nasz rynek szwedzkie rozwiązania z zakresu oszczędności ciepła, a także energii elektrycznej, proponuje inteligentny system optymalizujący zapotrzebowanie i zużycie ciepła w nieruchomościach (Smart Heat Building) oraz sieci ciepłowniczych (Smart Heat Grid). Spółka proponuje także zastosowanie falowników sinusoidalnych.

logoTeraz Środowisko

Teraz Środowisko to internetowy dziennik dla specjalistów i pracowników sektora ochrony środowiska oraz wszystkich osób zainteresowanych śledzeniem jego dynamiki. Wyspecjalizowana redakcja na bieżąco śledzi rozwój sektora i każdego dnia informuje czytelników o aktualnościach rynkowych, prawnych, administracyjnych i technologicznych. Znani eksperci publikują na łamach gazety swoje opinie i komentarze do bieżących wydarzeń. Kalendarz wydarzeń, baza tekstów prawnych, ogłoszenia o materiałach i usługach oraz oferty pracy dopełniają aktualności i pozwalają świadomie uczestniczyć w życiu i rozwoju sektora ochrony środowiska.

logo URSUS BUS SA

Głównym przedmiotem działalności URSUS BUS S.A. jest produkcja autobusów, trolejbusów i autobusów elektrycznych. Oferowany przez Spółkę asortyment stanowi odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji. Pojazdy z napędem elektrycznym pozwalają obniżyć koszty eksploatacji aż o 75% względem odpowiedników spalinowych, a zasilanie wymienialnymi bateriami o dużej pojemności i żywotności, pozwala wyróżnić ten produkt wśród innych.

logo URSUS S.A.

URSUS to ponad 120 lat rozwoju mechanizacji polskiego rolnictwa, zbierania doświadczeń i podtrzymywania przemysłowych tradycji w oparciu o rodzimy kapitał. To także bez wątpienia najstarsza polska marka ciągników, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa. Realizując strategię rozwoju Spółki, w ofercie produktowej URSUS znalazła się także linia technologiczna do LTBS do produkcji biopaliwa ze słomy i innych materiałów. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość produkcji zarówno brykietu, jak i peletu, których spalanie przekłada się na niższą emisję szkodliwych substancji do środowiska. Idea produkcji linii do brykietowania i peletowania, została wyróżniona w II edycji Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo.

logo VELUX

Globalna strategia Grupy VELUX ogłoszona w 2009 roku, która realizowana jest także w zakładach produkcyjnych na terenie Polski, zakłada stopniowe ograniczanie emisji CO2. Celem globalnym Grupy VELUX jest obniżenie do roku 2020 emisji CO2 o połowę w porównaniu z rokiem 2007, gdzie wynosiła ona 100 000 t. Aby zredukować emisję szkodliwych gazów podejmujemy szereg działań o charakterze organizacyjnym (usprawnianie procesów produkcyjnych) oraz inwestycyjnym. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej. W ostatnich latach, polskie fabryki sukcesywnie rozwijają technologie wykorzystania odpadów pochodzących z obróbki drewna do produkcji energii cieplnej, która jest wykorzystywana w procesach technologicznych oraz do ogrzewania hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych. Dzięki inwestycji w kocioł grzewczy na biomasę, zasilany trocinami lub/i pyłem drzewnym byliśmy w stanie ograniczyć zużycie gazu o blisko 1,8 mln m3 rocznie (na jedną fabrykę) oraz zredukować emisję CO2 do atmosfery o blisko 4 tysiące ton rocznie. Ponadto możliwe było ograniczenie powierzchni składowania odpadów oraz wyeliminowanie procesów logistyki odpadów. Po wdrożeniu tej inicjatywy jesteśmy w stanie przetwarzać 99,6% odpadów pochodzących z procesów produkcyjnych w naszych fabrykach.

logo VEOLIA ENERGIA POLSKA SA.

Działanie na rzecz poprawy efektywności są ważnym elementem strategii VEOLIA ENERGIA POLSKA SA. w szczególności rozwój wysokosprawnej kogeneracji,  efektywnych inteligentnych sieci ciepłowniczych czy też świadczenie szerokiego asortymentu usług energetycznych ukierunkowanej właśnie na efektywność.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl