Przejdź do treści

Dobre praktyki

System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem

Projekt „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych” realizowany jest przez wiodące uczelnie w Polsce wraz z sektorem biznesu oraz przemysłu. Koszty realizacji dofinansowują - Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego systemu dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi linii energetycznych wysokich i najwyższych napięć. System umożliwi podniesienie przepustowości sieci, wzrost bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej, oraz rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej (OZE, CHP, prosumenckie) i idei Smart Grid. System bazuje na aktualnych pomiarach parametrów elektrotermicznych i pogodowych oraz na danych z istniejących systemach IT stosowanych u operatorów sieci WN i NN. W projekcie zostaną opracowane i przetestowane złożone modele obliczeniowe, oraz urządzenia zbierające i przetwarzające dane – rejestratory. Realizacja fazy Badawczo-Rozwojowej Projektu przewidziana jest na lata 2014-2016. Po zakończeniu tej fazy nastąpi komercyjne wdrożenie systemu.  www.sdzp.pl

logo IKEA

Efektywność energetyczna i redukcja emisji - dobre przykłady z łańcucha dostaw IKEA w Polsce. Polecamy również stronę internetową, na której można znaleźć informację nt działań firmy podejmowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl