Przejdź do treści

Kolejne projekty rekomendowane do dofinansowania

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie rekomendowane są do dofinansowania kolejne dwa projekty, które zostały złożone w ramach poddziałania 1.4.1 POIiŚ 2014-2020 . Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów wynosi  11 632 144,39 zł.

 

 

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO WSPARCIA ZŁOŻONE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.4.1 – WSPARCIE BUDOWY INTELIGENTNYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH O CHARAKTERZE PILOTAŻOWYM
I DEMONSTRACYJNYM PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-20120

Nazwa Wnioskodawcy: TAURON Dystrybucja S.A.

Tytuł projektu: Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid

Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN: 9 417 287,43 zł

 

Nazwa Wnioskodawcy: PCC Rokita S.A.

Tytuł projektu: Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV na terenie
PCC Rokita S.A. (D-0)

Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN: 2 214 856,96 zł

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl