Przejdź do treści

Energia geotermalna

W dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie została podpisana Deklaracja współpracy
na rzecz rozwoju energii geotermalnej  w Polsce
przez  Pana Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu R.P., Panią Joannę Strzelec-Łobodzińską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pana Henryka Jacka Jezierskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Panią Beatę Kępińską, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Głównym zamierzeniem instytucji, których przedstawiciele  podpisali deklarację, mając na uwadze  m.in. pozytywny wpływ wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno na środowisko, jak również na stabilność gospodarki i rozwój przemysłu związanego z energetyką odnawialną oraz potrzebę realizacji zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jest dalszy rozwój wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. 

Zgodnie z zapisami Deklaracji…, jej Sygnatariusze zadeklarowali partnerską współpracę w zakresie skutecznych działań zmierzających do rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Przedstawienie przewodnika, który ma służyć pomocom przedsiębiorcom zamierzającym wytwarzać ciepło z energii geotermalnej jest jednym z rezultatów zadeklarowanej partnerskiej współpracy Sygnatariuszy Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.

Link do przewodnika geotermalnego

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl