Przejdź do treści

Czas na oszczędzanie energii

Od roku 2007 prowadzona jest kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii pod hasłem „Czas na oszczędzanie energii”. Celem kampanii jest prezentacja zagadnień związanych z zasadami i opłacalnością stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zagadnień oraz działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

W ramach kampanii zostały podjęte następujące działania:

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Działania wydawnicze:

 • broszury informacyjne (tj. poradnik użytkownika oraz poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV),

Strona tytułowa broszury z podanym jej tytułem oraz logiem kampanii to jest zegarem odmierzającym czas            
Poradnik użytkownika          Poradnik wytwórcy

UWAGA: W 2011 r. Komisja Europejska wprowadziła nowy wzór etykiet dla produktów wykorzystujacych energię.  Aby dowiedzieć sie więcej zachęcamy do odwiedzenia strony Jak czytać etykiety energetyczne?.  Przedstawione w poradnikach informacje prezentują stan wiedzy autorów, dobre przykłady wdrożeniowe aktualne dla okresu powstania tej publikacji (grudzień 2008 r.) Przed ich wykorzystaniem należy sprawdzić aktualnie obowiązujące uregulowania prawne.

 

 • Działania prowadzące do oszczędzania energii
  (pobierz plik .pdf)

 • plakat promujący racjonalne wykorzystanie energii.
  Materiały te mają służyć propagowaniu wiedzy na temat technologii energooszczędnych oraz kreowaniu postaw i zachowań społecznych zmierzających do racjonalnego i oszczędnego korzystania z energii w życiu codziennym.

 • broszura informacyjna skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców, promująca zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii

Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat potrzeby racjonalnego gospodarowania energią przyczyni się do zmiany zachowań konsumenckich na bardziej energooszczędne, a w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Copyright © Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Publikacje elektroniczne

Wspomagając realizację zadań i obowiązków nałożonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011, Nr 94, poz. 551 z późn. zm), zlecono opracowanie dwóch podręczników.

Copyright © Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Podręcznik skierowany do jednostek sektora publicznego

Wzorcowa rola sektora publicznego została wyeksponowana w ustawie o efektywności energetycznej. Według art. 10 ustawy jednostka sektora publicznego, powinna zastosować co najmniej dwa z listy środków poprawy efektywności energetycznej.

W przedmiotowym podręczniku opisano sposoby i metody wzrostu efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Uwaga: przedstawione w Podręczniku informacje prezentują stan wiedzy autorów, dobre przykłady wdrożeniowe aktualne dla okresu powstania tej publikacji (grudzień 2012 r.) Przed ich wykorzystaniem należy sprawdzić aktualnie obowiązujące uregulowania prawne.

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

 Podręcznik „System białych certyfikatów w Polsce”

Przedmiotowy podręcznik przedstawia polski system białych certyfikatów w kontekście funkcjonujących w krajach europejskich systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej, wskazując jednocześnie jego zalety i unikalne cechy. Stanowi kompendium wiedzy dla uczestników systemu białych certyfikatów – podmiotów objętych obowiązkiem jak i dopuszczonych do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Opracowanie zawiera również praktyczne wskazówki dla zainteresowanych udziałem w przetargu i obrotem certyfikatami na giełdzie.

Copyright © Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Uwaga: przedstawione w Podręczniku informacje prezentują stan wiedzy autorów, dobre przykłady wdrożeniowe aktualne dla okresu powstania tej publikacji (grudzień 2012 r.) Przed ich wykorzystaniem należy sprawdzić aktualnie obowiązujące uregulowania prawne. 

Inne publikacje:

Zużycie energii w gospodarstwach domowych

Publikacja wydawana co 3 lata, opracowywana jest w ramach badania cyklicznego 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych, prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministra Energii. 

Opracowanie zawiera ogólną charakterystykę gospodarstw domowych (w tym na tle krajów UE) oraz szczegółowe informacje nt. zużycia energii w gospodarstwach domowych (w tym energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych), kierunków jej użytkowania, wyposażenia w wybrane przedmioty trwałego użytkowania oraz czynników strukturalnych mających wpływ na wielkość zużycia.

Ponadto publikacja przedstawia zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych na tle zużycia krajowego w Polsce oraz w porównaniu z innymi krajami UE, porusza również tematykę efektywności energetycznej.

Opracowanie składa się z uwag metodycznych, części analitycznej i tabelarycznej, dzięki czemu dostarcza gotowej oceny różnych aspektów zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych, jak również stanowi bogaty materiał do samodzielnych ocen i analiz.

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015

Działania prowadzące do oszczędzania energii

 • Wyłącz komputer, telewizor i radio, a ładowarkę usuń z gniazdka, jeżeli tych urządzeń w tej chwili nie używasz.

 • Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności.

 • Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal zużywa ono energię.

 • Wymień żarówki na świetlówki energooszczędne i gaś niepotrzebne światło.

 • Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest Ci za gorąco – zmniejsz ogrzewanie.

 • Wychodzisz z domu – zmniejsz ogrzewanie.

 • Gotuj tylko tyle wody ile wykorzystasz.

 • Gotuj zawsze z pokrywką – będzie szybciej i taniej.

 • Korzystaj z prysznica zamiast kąpieli w wannie.

 • Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej – będzie potrzebowała więcej energii, żeby znów obniżyć temperaturę.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl